Klubová výstava -Remata

5.5. 2012  KV Remata

Naša Airine získala v triede otvorenej hneď niekoľko pekných ocenení- V1, CC, Klubový víťaz, BOB 

Posudzovala pani Phyllis Poduschka-Aigner (A)