Krytie

Boli sme s Airine na krytí, ale bohužiaľ neúspešne. Airine Baudyho k sebe nepustila, nestihli sme správny deň. Na krytie pojdeme znovu na jar. :)